מספר טלפון


5819510 - 02 בית הלויות סנהדריה סנהדריה
5819510 - 02 בית הלויות סנהדריה
5819510 - 02 סנהדריה סנהב אבו חידר
5819511 - 02 הנוער הדסה מרכז
5819512 - 02 גבעון מירה
5819515 - 02 תמימי שירין
5819516 - 02 רביע חלימה
5819517 - 02 עבדול רחמן אינס
5819518 - 02 ג'בר נאג
5819519 - 02 לנדאו אליעזר