מספר טלפון


5819530 - 02 לוינגר שמואל
5819531 - 02 לוי שאול צבעי ואסתר
5819532 - 02 פרלברג אברהם וחנה
5819533 - 02 קלוטי אסעד
5819534 - 02 גלנדאור יחיאל וחוה
5819536 - 02 ברלין צבי
5819537 - 02 עזרן דליה חיים ואסתר
5819538 - 02 פרושינובסקי ברוך
5819539 - 02 אבו חדר רזי איברהי