מספר טלפון


5819560 - 02 דאסקאל יוסף
5819561 - 02 עבד אלחלים אברהים
5819562 - 02 קארה ושמעון אבידן
5819563 - 02 וייס לאה
5819564 - 02 בלוי עמרם ויהודית
5819565 - 02 קרויטוירט מנחם וחוה
5819566 - 02 בידרמן שמעון וגיטל
5819567 - 02 שווקי באסם
5819568 - 02 גולדשמיט מלכה
5819569 - 02 קרוגליאק שלום זאב ולאה