מספר טלפון


5819601 - 02 כהן אברהם ודבורה
5819602 - 02 תמיר יעקב עוד וח
5819603 - 02 הברפלד פנחס יוחנן ושושנה ר סנהדריה
5819604 - 02 היינמן יוסף
5819605 - 02 קסטנר אהרון
5819606 - 02 גוטליב יואל
5819608 - 02 נשאשיבי ריים