מספר טלפון


5819630 - 02 הרשקוביץ וזיטה ופרדי
5819631 - 02 מרגלית ואהרון נורני
5819632 - 02 אבו עבסה דיב
5819633 - 02 לימואי יוסף ומזל
5819634 - 02 דנדיס ג'מאל
5819635 - 02 סנה לבנה ועמיחי גיאולוג
5819636 - 02 פרל ברכה
5819637 - 02 חודורוב אהובה ויצחק
5819639 - 02 גילה יעקב ושושנה