מספר טלפון


5819641 - 02 יצחקי שמעון ומרים
5819643 - 02 סאלחה דארי
5819644 - 02 גנסין שמעון עוד
5819645 - 02 גודלמן טליה
5819646 - 02 גבאי אברהם
5819647 - 02 הניג שלמה אהרון וחוה
5819648 - 02 עטיה מוחמד
5819649 - 02 בוטבול מרים