מספר טלפון


5819650 - 02 ולנשטיין דוד וצפורה
5819651 - 02 לוי גלית
5819652 - 02 קליין חיים מנדל
5819653 - 02 כהן דבורה
5819654 - 02 רז יצחק וציונה
5819655 - 02 תנעמי ציונה וציון
5819657 - 02 סניף הגבעה הצרפתית
5819658 - 02 מני עמיגד
5819659 - 02 יעקב וחיה נייהוז