מספר טלפון


5819660 - 02 גדעון ואורלי נאקשור
5819661 - 02 קפלן אלוין ושושנה
5819662 - 02 נובויה דוד מירטוס
5819663 - 02 אייזנטל חיים ותמר
5819664 - 02 מזרחי ניסן
5819665 - 02 (פקס) פריאדריק אברט סטיפטונג
5819666 - 02 רוזנברג פרידא
5819667 - 02 דייטש זאב
5819668 - 02 איחוד מוסדות מהריץ מפעלי חסד