מספר טלפון


5819670 - 02 נרגיסי שם טוב
5819671 - 02 דושינסקי רות
5819672 - 02 קאשיר ראדה
5819673 - 02 ביק נחמן וטובי
5819674 - 02 עארף גמאל ונסרין
5819675 - 02 מלכי חנא
5819676 - 02 רוזנברג פנחס
5819677 - 02 מתן יונה וד"ר א
5819678 - 02 אחים כהן פור משה ויוסף חשמלאים
5819679 - 02 אבטליון אהרון צבעי ומרגלית