מספר טלפון


5819680 - 02 גרויז אפרים
5819681 - 02 עובדיה שלמה
5819682 - 02 בוכרים בוכרים (נוה צבי)
5819683 - 02 יורמן סירל
5819685 - 02 מזאה דב
5819686 - 02 קנפלמכר מרדכי יהושע ומרים
5819687 - 02 בלוי יצחק וחוה שרה
5819688 - 02 בוכרים (נוה צבי)
5819689 - 02 שרגא אנגל