מספר טלפון


5819692 - 02 בועזיז ניסים
5819693 - 02 וויינר שמשון
5819694 - 02 ספיר פייגה
5819695 - 02 היינפלד רוזליה
5819696 - 02 אבו אטא סלים
5819697 - 02 זכאי יעקב
5819698 - 02 ביטון אהרון נחום