מספר טלפון


5819701 - 02 מרכז הנוצרים הציונים הבינלאומי
5819702 - 02 אלסלומה עבד אל גיוואד
5819703 - 02 סיבוני רפאל
5819704 - 02 מזרחי נחום ואסתר
5819705 - 02 וולס אריה וחנה
5819706 - 02 עליאן מחמד אחמד
5819707 - 02 גוטסמן שלמה
5819708 - 02 דוד צדקה