מספר טלפון


5819710 - 02 יצחקי ראובן מהנדס אינסטלציה
5819711 - 02 זלצר לאה
5819712 - 02 מלאכי בניהו ואסתר
5819713 - 02 בן נון אסף
5819715 - 02 עזיז עזיז מחמד
5819716 - 02 סולטן סימה
5819717 - 02 קראוס דוד ישעי וזהבה
5819718 - 02 ויטנברג יצחק ולבנה
5819719 - 02 כהנא אמיר ודפנה