מספר טלפון


5819720 - 02 זרחיה תהלה ונתן
5819722 - 02 ליברמן ישראל ויפעת
5819723 - 02 גולן עליזה ואריה
5819724 - 02 מלכה דוד וחנה
5819725 - 02 קוניץ ד"ר יצחק רופא שיניים מעונו
5819726 - 02 שריג ניצה ואליעזר
5819727 - 02 רוטה מרדכי
5819728 - 02 תור פנחס ושרה
5819729 - 02 מרגוליס מיכאל