מספר טלפון


5819730 - 02 שחאדה גמאל
5819731 - 02 אשכנזי נצחיה ושלמה
5819732 - 02 לוי סימון ואבנר
5819733 - 02 אשרי דניאל וחיה
5819734 - 02 חושייא כפייא
5819735 - 02 גולדשמיד יחיאל ורחל
5819736 - 02 עבדאווי יוסף ומוסא אחמד
5819737 - 02 לוי יאיר וצילה
5819738 - 02 שיפרין אמי
5819739 - 02 בלייך אהרון יצחק והיילה