מספר טלפון


5819770 - 02 וייס רבקה
5819771 - 02 והבה עבד אלרזאק
5819772 - 02 סלומון עזריאל ובתיה
5819773 - 02 חוטבא סמי
5819774 - 02 ברזון ברוך
5819775 - 02 גנסין שושנה ושמעון עו"ד
5819776 - 02 נשאשיבי חסין גאלב
5819777 - 02 נשאשיבי חסין גאלב