מספר טלפון


5819802 - 02 עבד לטיף אמאל סלאח איברהים
5819805 - 02 לוי יורם
5819807 - 02 זכאי דוד
5819808 - 02 לגיל הר' המרכז