מספר טלפון


5819810 - 02 יגר גדעון אדריכל ומתכנן ערים
5819811 - 02 אטיאס אברהם ורחל
5819812 - 02 פרנס רות
5819813 - 02 ליפן גדעון מהנדס כימאי
5819814 - 02 שפר אברהם ורחל
5819815 - 02 אבו חמדאן עלי
5819816 - 02 קאופמן ורדה ומנחם
5819817 - 02 עליאן מוחמד
5819818 - 02 שוורץ מרדכי ולידיה
5819819 - 02 חלימי שרליא