מספר טלפון


5819830 - 02 נר חנה ואבינעם בר
5819831 - 02 גרדנויץ ברוך ושפרה
5819832 - 02 בן ארי צילה
5819833 - 02 הוטנר בלה וחיים
5819834 - 02 ראטה אשר זליג
5819836 - 02 עופר לוי
5819837 - 02 זאב נילי