מספר טלפון


5819840 - 02 מנדלסון פנחס
5819842 - 02 סילמן ישראל והלן
5819843 - 02 שלום אהובה וכרמלי
5819845 - 02 לוי בת שבע
5819846 - 02 פורגס יעקב
5819847 - 02 בסילה עבד אלכרים
5819848 - 02 עקליאן יקותיאל
5819849 - 02 פרנס רות