מספר טלפון


5819860 - 02 מסוואד נעמן
5819861 - 02 שטינמץ חיה ויוסף
5819862 - 02 ריסנר חיה
5819863 - 02 טורבטי אירג ועליזה
5819864 - 02 גבל מירה ודוד
5819866 - 02 אשכנזי זאב
5819867 - 02 עיסא אחמד מוסא
5819868 - 02 קאפ יעקב ורבקה
5819869 - 02 עמותת (חגיגות ישראל (1891