מספר טלפון


5819870 - 02 סלומון אברהם וצפורה
5819871 - 02 אעביד חרבי
5819872 - 02 נתן משלה
5819873 - 02 עקשטיין משה
5819874 - 02 פולאטוב יצחק
5819875 - 02 מוחמד דרבס
5819876 - 02 שיינברגר מרדכי חיים
5819878 - 02 גורן בועז
5819879 - 02 גולדברג אברהם