מספר טלפון


5819880 - 02 אעמר סוהיל
5819881 - 02 מינצברג יהודה לייב
5819882 - 02 טוטח אברהים יצחאק
5819883 - 02 ורטהיימר ישראל
5819884 - 02 כהן חוריה וידידיה
5819885 - 02 טאוס חסידים
5819886 - 02 שפירא גבעת
5819888 - 02 זיו בנימין
5819889 - 02 רובינשטיין חוה