מספר טלפון


5819890 - 02 דנון אברהם ושרה
5819892 - 02 מנדלסון חיה ויהודה
5819893 - 02 סלימן בשיתי
5819894 - 02 מוניקה פרי
5819895 - 02 טרנוביץ רות
5819896 - 02 אשהב בסאם
5819898 - 02 מלין הרב נחמיה
5819899 - 02 רוזנבלט בנימין