מספר טלפון


5819903 - 02 אייזם עקיבא
5819905 - 02 סטריקובסקי אריה וזהבה
5819906 - 02 פדרסן רחל
5819907 - 02 באום אסתר ויוסף