מספר טלפון


5819910 - 02 וייס מנחם
5819912 - 02 דלארוזה גאולה
5819913 - 02 חפוטה פרוספר
5819914 - 02 דבעי נביל
5819915 - 02 ערנטל יואל
5819917 - 02 רובין פועה
5819918 - 02 גליקסברג איציק וחוה
5819919 - 02 נקשימה יסוהיקו