מספר טלפון


5819920 - 02 ורדה ובורונו טראוגר
5819921 - 02 לוי נסים צבעי ואביבה
5819922 - 02 קורצוייל דב וצפורה
5819923 - 02 מושקוביץ יצחק
5819925 - 02 רף איתן וחדי
5819928 - 02 יצחק יחזקאל וחנה
5819929 - 02 ברגמן יהודה