מספר טלפון


5819930 - 02 נביל עוויאדה
5819932 - 02 עצמון ברוך
5819933 - 02 גורדון דניאל ושרה
5819934 - 02 רוזנפלד מרדכי וספיה
5819935 - 02 רחימי ברכה
5819937 - 02 איזנבך מרים ושמעון
5819938 - 02 קרי ווליד
5819939 - 02 ברהום מתוקה (עליזה) ועזרא