מספר טלפון


5819940 - 02 צור אברהם
5819941 - 02 ביכלר משה
5819942 - 02 אבו חדר פטמה
5819943 - 02 קימאגרוב סופיה ומיכאל
5819944 - 02 57 בית
5819944 - 02 אילנה דן מהנדס תמיר
5819946 - 02 פיינברג רות וסימון
5819947 - 02 פרחי "אנה ורפי מזרחי "מרכז הפרח
5819948 - 02 חשאן מוחמד