מספר טלפון


5819953 - 02 אבו חליפה אסמאעיל
5819955 - 02 קלה גק
5819956 - 02 שרעבי חיים ורחל
5819957 - 02 סנדלר יפים
5819959 - 02 וולינץ יעקב חיים ודבורה