מספר טלפון


5819970 - 02 ציגלר חיים ורות
5819971 - 02 אשר קשת
5819972 - 02 בריקמן ניל
5819974 - 02 וידר יצחק ושרה
5819975 - 02 שיין ד"ר משה ואביבה
5819977 - 02 וידאו קן
5819978 - 02 מינצברג שלמה
5819979 - 02 קליינר סופיה