מספר טלפון


5819990 - 02 מזרחי דוד מרכז הפרח
5819995 - 02 חמדן מרוואן
5819997 - 02 ריאד גברי
5819998 - 02 נתשה נזייה