מספר טלפון


5821010 - 02 רוזן אברהם
5821011 - 02 סלאינה נאיל
5821012 - 02 פלר דבורה
5821013 - 02 זלצמן אליהו וחיה
5821015 - 02 קרישבסקי יחזקאל
5821016 - 02 גהניאן באבא
5821018 - 02 לייזר אדית ושמואל
5821019 - 02 אבו חדיר דוד