מספר טלפון


5831010 - 02 מאיר תומס
5831010 - 02 מונטל מריאל
5831011 - 02 מסעוד משה מומחה לשפוצים ומרגלית
5831012 - 02 שטיינגוף אהרון
5831013 - 02 סרי לוי ציון ומרים
5831014 - 02 באדריה עאמד
5831015 - 02 דוקובסקי דוד
5831016 - 02 עדס אברהם וסימה
5831018 - 02 עובדיה צבי
5831019 - 02 חזן אלי