מספר טלפון


5831073 - 02 בראמה מחמוד
5831074 - 02 מנסורי גדי ועדנה
5831075 - 02 צרפתי יעקב
5831076 - 02 באלאזדה נאנטלה
5831077 - 02 נאגגאר איסדיהאר
5831078 - 02 העמותה הערבית לפיתוח חקלאי
5831079 - 02 מחסן