מספר טלפון


5831191 - 02 צנדיק נתנאל
5831192 - 02 פרידמן גרשון וגיטה
5831193 - 02 הדיה סוזן
5831194 - 02 'דאיץ זלמן
5831195 - 02 פליישמן סמיון
5831196 - 02 קלנדריוב לובוב וסטסס אלינה
5831197 - 02 עוזיאל לבנה