מספר טלפון


5831210 - 02 קנייבסקי הלנה
5831211 - 02 אבוזינה אקרם
5831212 - 02 כהן מרדכי
5831213 - 02 אליאב גילי
5831214 - 02 כהן צוריאל חנה
5831215 - 02 בן עמי אילנה ושמוליק
5831217 - 02 דוד אורי
5831218 - 02 מרדכי שמחה ושמואל
5831219 - 02 ברימט יוסף