מספר טלפון


5831221 - 02 עמנואל שרה
5831222 - 02 עצמי טוני וחבצלת
5831223 - 02 שניידר ולדמיר
5831224 - 02 מישאל ברוך וצביה
5831225 - 02 נוריאל רותי
5831226 - 02 ישראל נעים יוכבד ושמעון
5831228 - 02 אלדין ג'לל נסר
5831229 - 02 שלום יגאל וקרן