מספר טלפון


5831230 - 02 שפיר מיכאל
5831232 - 02 פלנקר דינה
5831234 - 02 כהן בלה וזאב
5831235 - 02 עקש יוסרה וסופיאן
5831236 - 02 איסק ומפרת שלמוב
5831237 - 02 בקומוב אולגה
5831239 - 02 עדניאן נדא עזמי