מספר טלפון


5831260 - 02 אזולאי אורן
5831261 - 02 סחר גאום
5831262 - 02 דודאי יוסף ודורית
5831264 - 02 סופרמרקט ג'עפר בע"מ
5831265 - 02 קרש עבדאללה
5831266 - 02 אקבשב מיכאל ושרה
5831267 - 02 בלויא רבקה ופרף
5831269 - 02 באדריה מוחמד חסן