מספר טלפון


5831270 - 02 חלבי סדיקה
5831271 - 02 שולמן דוד אלימלך
5831272 - 02 בן דן זיוה
5831273 - 02 צ'יקבשוילי דליה
5831274 - 02 בנימין אבלין ואליהו
5831275 - 02 קרוננפלד יוסף ודורית
5831276 - 02 רוזנבאום ויטלי
5831277 - 02 סוויטי נעים
5831278 - 02 ששואשוילי נרגיזה
5831279 - 02 בולאני מחנד