מספר טלפון


5831380 - 02 גדעון אליאס
5831381 - 02 חיים חיים
5831382 - 02 אשירוב מרדכי
5831383 - 02 זהר דליה בית חרושת לסבון ודטרגנטים
5831384 - 02 יוחננוף בוריס ואידה
5831385 - 02 ריג'וב נינה
5831386 - 02 ניסנוב בכור
5831387 - 02 שונים זבולון ורות
5831388 - 02 זרח ואיריס כתריאלי