מספר טלפון


5831401 - 02 חסידים אפרים וחנית
5831402 - 02 פאוז תמימי תכשיטי פאוז תמימי
5831402 - 02 תכשיטי פאוז תמימי
5831403 - 02 בלילטי אליהו
5831404 - 02 אקטיש עדנאן
5831405 - 02 פלדמן אפים ואידה
5831407 - 02 רביי אוסמה
5831408 - 02 פיצחדזה אתי ואנזור