מספר טלפון


5831410 - 02 אדלר וורנר
5831411 - 02 אהרונוביץ עזריאל ברוך וברכה
5831413 - 02 שהאר אלחטיב
5831414 - 02 גלר גריגורי
5831415 - 02 נווה יעקב מרכז מסחרי
5831416 - 02 נגרי אליעזר
5831418 - 02 יפה וחיים אוביץ
5831419 - 02 יפה שוקי ודורית