מספר טלפון


5831430 - 02 אלנתשה סלימאן ומוסא
5831431 - 02 ישיבת מגדל תורה
5831432 - 02 ילנה פלוטניקוב
5831433 - 02 מרקה מוחמד סמיר
5831434 - 02 בבאח מוסא
5831435 - 02 איילון דניאל
5831436 - 02 עמראן עאדל איסוס
5831437 - 02 ליבוביץ איתן יוסף
5831438 - 02 ינס חיה
5831439 - 02 גורודינסקי שרה