מספר טלפון


5831580 - 02 אמין דר אחמד
5831581 - 02 תומא אניס עזיז תופיך
5831582 - 02 חלוואני אוהאב
5831583 - 02 חלבניקוב מרינה
5831584 - 02 מדיוני מירב ודוד
5831585 - 02 לחם הביכורים תלמוד תורה לחם הביכורים
5831585 - 02 תלמוד תורה לחם הביכורים
5831586 - 02 פייגה רחל איתח
5831587 - 02 אוחנה חיים
5831588 - 02 אוחיון רוזה ויאיר