מספר טלפון


5831601 - 02 מעליות על בע"מ
5831603 - 02 גידניאן שורקי
5831604 - 02 דאגני ד"ר הישאם
5831605 - 02 זעיתר מוחמד
5831606 - 02 בניאן עמוס
5831607 - 02 ביומי מוניר אברהים
5831608 - 02 עבדין חסין עבד אלמגיד