מספר טלפון


5831610 - 02 ביביצ'קוב לובוב
5831611 - 02 קסלסי דליה
5831612 - 02 אליאס ריצ'ארד
5831613 - 02 פנירי יחזקאל ואסתר
5831614 - 02 רודשל יזגלוב
5831615 - 02 כהן רותי ומאיר
5831616 - 02 מנגן משה וצפרירה תמיר שמואל
5831618 - 02 חיימוב גרישה
5831619 - 02 כדורי אושרת ומרים