מספר טלפון


5831620 - 02 אפרימי דלית
5831621 - 02 רייך פנחס ותמי
5831622 - 02 עסאם דענה
5831624 - 02 סרי אסי
5831625 - 02 ציקו אלכסנדר ונונה
5831626 - 02 לואיס דורקאס ואורי
5831627 - 02 מדלעי שמעון