מספר טלפון


5831670 - 02 פרידמן אברהם
5831671 - 02 בדיחי יעל
5831673 - 02 צרטקוב פרידה ופדרו
5831674 - 02 פריצרט גניה
5831675 - 02 דיניביץ פיודור
5831677 - 02 רוקח רחל
5831678 - 02 מרכוזי בנימין
5831679 - 02 צמח פאולה ואיציק